Odgovor To okt 15, 2002 09:37

Ne sestava je ista.
MAXXIMUM WHEY 2 NEUTRO je izdelek enak prejšni sirotki.
MAXXIMUM WHEY 2 pa so whey - sirotkine beljakovine z okusom.