Odgovor Ne apr 23, 2017 21:07

Anketa - preventivni ukrepi organizatorjev za preprečitev po

Pozdravljeni,

sem študent 3. letnika programa Aplikativna kineziologija na UP FAMNIT in pripravljam seminarsko nalogo z naslovom Preventivni ukrepi organizatorjev za preprečitev poškodb na tekaških športnih prireditvah. Namen raziskave je ugotoviti, v kako in v kakšni meri organizatorji tekaških dogodkov organizirajo preventivne ukrepe pred poškodbami. Vaše sodelovanje je za raziskavo ključno, saj le z vašimi odgovori lahko dobimo vpogled v željene podatke.

Anketa je anonimna, za izpolnjevanje pa boste potrebovali približno 2 minuti časa. Zbrani podatki bodo obravnavani strogo zaupno in analizirani na splošno (in nikakor na ravni odgovorov posameznika). Uporabljeni bodo izključno za pripravo te seminarske naloge.

Za vaše sodelovanje se vam prijazno zahvaljujem.

LINK DO ANKETE: https://www.1ka.si/a/127926