Odgovor To mar 21, 2017 16:23

Procesirana in predelana hrana: razlog za slabo fizično in d

Procesirana in predelana hrana: razlog za slabo fizično in duševno zdravje

Prehrana, polna predelanih in procesiranih živil, je povezana s poslabšanjem fizičnega in duševnega zdravja ter upadom kognitivnih funkcij. Je dejavnik nastanka debelosti in sladkorne bolezni, kar dokazujejo opazovalne epidemiološke študije.

Mnogi avtorji so pokazali povezavo med dolgotrajnim uživanjem procesirane hrane in pojavom okvar pri pozornosti in koncentraciji, povečano impuzivnostjo ter agresivnostjo – predvsem pri otrocih, klinično diagnozo motenj pozornosti in hiperaktivnosti, depresijo, anksioznostjo, avtizmom, zlorabo prepovedanih drog, Alzheimerjevo boleznijo, poslabšanjem mentalnih sposobnosti in nižjim inteligenčnim kvocientom.
Veliko sodobnih raziskav o prehrani se fokusira na makrohranila, a vloga mikrohranil ni nič manj pomembna.

Že leta 2014 je skupina kalifornijskih raziskovalcev s poskusom na podganah dokazala, da s predelavo osiromašena prehrana povečuje pojav debelosti in zmanjša motivacijo v primerjavi s popolnejšo hrano s podobno makrohranilno sestavo. Procesirana hrana je tista, ki je pripravljena iz prej ločenih in izoliranih sestavin, kot so sladkor, moka, industrijsko pridelana olja, razne izolirane sestavine, iz katerih je pripravljena industrijska hrana.

Te dni je ista skupina znanstvenikov objavila še rezultate študije, v kateri so preverjali tudi vpliv predelane hrane na procese, povezane s pozornostjo in nadzorom nad obnašanjem. Tudi tokrat so podgane na procesirani hrani pridobile več maščevja, slabše so nazdirale svojo impulzivnost in pozornost v primerjavi s podganami na prehrani, bogati z mikrohranili.

Vir:
Blaisdell, A., Biedermann, T., Sosa, E., Abuchaei, A., Youssef, N., & Bradesi, S. (2017). An Obesogenic Refined Low-Fat Diet Disrupts Attentional and Behavioral Control Processes in a Vigilance Task in Rats. Behavioural Processes. doi:10.1016/j.beproc.2017.03.007

Slika
Vabljeni na moje spletne strani: www.gaspergrom.com