Odgovor Pe jan 27, 2017 16:55

Holesterol v pomoč bolnikom z multiplo sklerozo

Holesterol v pomoč bolnikom z multiplo sklerozo

Multipla skleroza je kronična vnetna bolezen, ki prizadene osrednje živčevje. Vnetje prek okvare oligodendrocitov (ene od celic opornega tkiva v živčevju) poškoduje mielin v ovojnicah živčnih vlaken (demielinizacija), posledično pa nastopijo okvare v delovanju živčnih celih in tudi nevrodegeneracija (propad aksonov oz. živčnih vlaken). K napredovanj
u bolezni pripomore tudi zmanjšana sposobnost remielinizacije (obnove mielina), ki v zdravem živčevju sicer poteka normalno.

Kaže, da je prvi korak do okvar mielina prav zmanjšana sposobnost oligodendrocitov, k čemur lahko prispeva več dejavnikov. V zadnjem desetletju odkrivajo, da so te patologije povezane tudi s presnovo holesterola. Pri bolnikih z MS namreč pride do okvar v presnovi lipidov v možganih, čeprav lahko imajo ti bolniki povsem normalne krvne lipide. Pri napredku bolezni se poviša koncentracija skupnega krvnega holesterola, a ni jasno, ali je to vzrok za napredovanje bolezni, posledica aktunega stanja bolezni ali samo znak poskusa uravnoteženja patoloških pojavov pri tej bolezni.

Nemški znanstveniki so že pred več kot desetletjem s poskusi na miškah dokazali, da (s prehrano dodani) holesterol pozitivno vpliva obseg mielinizacije, in sicer tako da obnovi funkcijo oligodendrocitov.

Možgani morajo imeti na voljo dovolj holesterola, da lahko obnavljajo mielinske ovojnice in v novi študiji, objavljeni te dni, so preiskovali hipotezo, ali je nezmožnost povečanja količine holesterola v živčnem sistemu vsaj delno faktor zmanjšane sposobnosti obnove mielina. S poksusi na miškah so ugotovili, da s hrano dodan holesterol preide v živčni sistem in pospeši obnovitvene procese, predvsem pa so dokazali, da ne povečuje vnetnih odzivov.

In zakaj pride do zmanjšane produkcije holesterola v demieliziranih lezijah? Kaže, da je na delu več mehanizmov: zmanjšana količina potrebnih encimov, zmanjšan transport holesteroal zaradi zmanjšane količine ustreznih lipoproteinov (ApoE), poškodbe na meji kri-možgani, lahko pa da lipidno homeostazo pomaga porušiti tudi nizka krvna koncentracija holesterola in tako tudi zdravila, ki znižujejo holesterol.

Vir:
Berghoff, S. in drugi, 2017. Dietary cholesterol promotes repair of demyelinated lesions in the adult brain. Nature Communications, 8(14241).
Slika
Vabljeni na moje spletne strani: www.gaspergrom.com